Vizuālās mākslas darbi

ir grafiskās mākslas darbi (piemēram, zīmējums, glezna) un plastiskās mākslas darbi (piemēram, skulptūra). Ja vēlies izmantot cita autora vizuālās mākslas darbu vai tā daļu, ir jāsaņem autora atļauja. Taču šos darbus drīkst kopēt savām vajadzībām (piemēram, lai iemācītos gleznot vai parādītu draugam).

Scroll to Top