Viltojums

viltotas jeb kontrafaktas preces ir tādas preces, kas pārkāpj tiesības uz intelektuālo īpašumu: preču zīmēm, dizainparaugiem, patentiem u.c. Izmantojot populārus zīmolus, patērētāji tiek maldināti, ka preces ražojis uzticams uzņēmums ar labu reputāciju. Negodprātīgi starptautiskā tirgus dalībnieki rada finansiālus zaudējumus tiesību īpašniekiem, pārdodot līdzīgus produktus par zemāku cenu. Nereti šādā ceļā iegūtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti organizētās noziedzības finansēšanai. Viltotas preces var nodarīt kaitējumu patērētāja veselībai vai pat dzīvībai, piemēram, lietojot neoriģinālus medikamentus vai elektroniku. Īpaši rūpīgi jāizvēlas atpazīstamu bērnu zīmolu preces.

Scroll to Top