Topogrāfijas īpašnieks

pusvadītāju izstrādājuma topogrāfijas izveidotājs vai viņa tiesību pārņēmējs, vai jebkura cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder izņēmuma tiesības uz topogrāfiju.

Scroll to Top