Tiesību īpašnieks vai tiesību subjekts

ir darba vai publikācijas autors, izdevējs vai izpildītājs. Tiesību īpašnieks var būt fiziska vai juridiska persona, kurai ir autortiesības, blakustiesības vai tiesības uz autortiesību atlīdzības daļu, pamatojoties uz līgumu vai likumu par tiesību izmantošanu.

Scroll to Top