Starptautiskais patenta pieteikums

patenta pieteikums, kas iesniegts saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu (PCT) jebkurā šā līguma dalībvalstī. Līgums aptver gandrīz visas pasaules valstis, kurās ir izveidota patentu sistēma. Iesniedzot vienu starptautisko pieteikumu, tas tiek uzskatīts par iesniegtu visās PCT valstīs. Līgums paredz visām valstīm kopīgu patentēšanas procedūras sākumposmu, kurš ietver starptautisko patentu meklējumu un starptautiskā pieteikuma publikāciju.

Scroll to Top