Salikts darbs

ir darbu krājums, piemēram, hrestomātija, antoloģija, enciklopēdija, atlants, katalogs vai datubāze. Tā sastādītājs ir salikta darba autors, kas saglabā visas tiesības uz savu darbu.

Scroll to Top