Rūpnieciskais īpašums

vērtības, ko cilvēks rada garīgā darba rezultātā un ir saistītas ar ražošanas procesu – izgudrojums, dizainparaugs, preču zīme.

Scroll to Top