Rūpnieciskā izmantošana

izgudrojumu uzskata par rūpnieciski izmantojamu, ja tā objektu var izgatavot vai to var lietot kādā rūpniecības nozarē, lauksaimniecībā vai citā tautsaimniecības jomā. Terapeitiskos vai ķirurģiskos ārstēšanas paņēmienus un diagnostikas paņēmienus, kas tiek lietoti attiecībā uz cilvēka vai dzīvnieka ķermeni, neuzskata par rūpnieciski izmantojamiem, taču tas neattiecas uz ierīcēm un vielām vai to kompozīcijām, kurus izmanto, lietojot minētos paņēmienus.

Scroll to Top