Rūpnieciskā īpašuma tiesības

tiesības, kas aizsargā preču zīmes, dizainparaugus, izgudrojumus (ieskaitot papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem) un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas.

Scroll to Top