Rūpnieciskā īpašuma objekti

izgudrojumi (patenti), preču zīmes (ieskaitot kolektīvās zīmes), sertifikācijas zīmes, dizainparaugi un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas.

Scroll to Top