Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome – koleģiāla lēmējinstitūcija, kas izskata izgudrojumu patentu, preču zīmju, dizainparaugu ārpustiesas strīdus.

Scroll to Top