Retranslācija

ir darbu raidīšana, ko veic cita raidorganizācija, nevis tā, kura to darījusi sākotnēji. Atļauja darbu raidīt ne vienmēr nozīmē atļauju darbu retranslēt.

Scroll to Top