Reproducēšana

ir darba vai tā daļas kopiju izgatavošana materializētā formā, t.sk. tā iekļaušana citos medijos, piemēram, gleznas demonstrēšana filmā. Tas nozīmē darba pavairošanu, kam nepieciešama atļauja un par ko maksājama autoratlīdzība.

Scroll to Top