Relatīvais pamats

pamatojums, ar ko preču zīmi var atzīt par spēkā neesošu, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu citu personu tiesības un tiesiskās intereses, un kas ir piemērojams, pēc ieinteresēto personu pieprasījuma.

Scroll to Top