Publisks izpildījums

Muzikālus darbus var publiski atskaņot veikalos, ēdināšanas uzņēmumos, dažādos pasākumos, sacensībās, koncertos vai jebkur citur ārpus ierastā ģimenes un paziņu loka. Šādu darbu atskaņošanu sauc par publisko izpildījumu. Lai darbus atskaņotu publiski, nepieciešama autora atļauja. Atļauju jeb licenci var saņemt AKKA/LAA, kas ir autoru pārstāvis.
Ja autoru darbu atskaņošanai izvēlaties ierakstītu mūziku (radio, internets, TV, CD, u. tml.), ir nepieciešams ne vien saņemt atļauju no autoru biedrības AKKA/LAA, bet arī – no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA). AKKA/LAA administrē darbu autoru tiesības, savukārt LaIPA administrē izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības.

Scroll to Top