Publiskais patapinājums

ir darbu izmantošana publiskās bibliotēkās. Atlīdzība par darbu publisko patapinājumu ir kompensācija, ko aizsargātu darbu autori ar kolektīvā pārvaldījuma organizācijas starpniecību saņem par to, ka grāmatas tirāžu samazina tās pieejamība bibliotēkā.

Scroll to Top