Preču zīmes pieteicējs

persona, kas iesniedz pieteikumu preču zīmes reģistrācijai, pretendējot kļūt par preču zīmes īpašnieku.

Scroll to Top