Preču zīmes īpašnieks

persona, kurai ir tiesības uz preču zīmi un kura iekļauta preču zīmju reģistra datos kā šo tiesību īpašnieks.

Scroll to Top