Plaši pazīstama preču zīme

lai preču zīmi atzītu par plaši pazīstamu, ņem vērā šo preču zīmju atpazīstamību attiecīgajā patērētāju lokā. Tāpat ņem vērā reklāmas pasākumus vai citus preču zīmju popularitāti veicinošus apstākļus.

Scroll to Top