Plaģiāts

ir cita autora darba vai tā daļas uzdošana par savu, arī neskaidras vai nekorektas atsauces sniegšana par autoru. Plaģiāts ir autora personisko tiesību pārkāpums arī tad, ja autortiesību aizsardzības termiņš attiecībā uz autoru ir beidzies. Ja darba autors darbu publiskojis, nenorādot savu vārdu, arī šāda darba uzdošana par savu ir plaģiāts.

Scroll to Top