Pirātisms

ir intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, ko raksturo autora darba reproducēšana, publiskais izpildījums, attālā komunikācija vai jebkāda veida kopijas radīšana un izplatīšana, pārkāpjot šim darbam piešķirtās tiesības.

Scroll to Top