Patentu kooperācijas līgums (PCT)

izveido Starptautisko Patentu kooperācijas savienību, lai sadarbotos izgudrojumu aizsardzības pieteikumu iesniegšanā, patentmeklējumu veikšanā un ekspertīzē, kā arī īpašu tehnisku pakalpojumu sniegšanā.

Scroll to Top