Patents

izgudrojuma aizsardzības dokuments, kas apliecina izgudrotāja ekskluzīvās tiesības uz savu izgudrojumu un ļauj izgudrojuma īpašniekam aizliegt citiem sava izgudrojuma izmantošanu bez atļaujas valstīs, kurās patents ir spēkā.

Scroll to Top