Patenta pieteikums

dokuments, ko iesniedz pieteikuma iesniedzējs vai pārstāvis un kurā tiek pieprasīta patenta piešķiršana. Parasti tas satur detalizētu izgudrojuma aprakstu, pretenzijas un rasējumus, ja tas ir nepieciešams izgudrojuma izpratnei. Saskaņā ar dažu valstu tiesību aktiem par patentiem, patenta pieteikums tiek publicēts 18 mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas datuma vai attiecīgā gadījumā pēc prioritātes datuma, dažreiz kopā ar ziņojumu par patentmeklējumu.

Scroll to Top