Pārveidošana

ir esoša oriģināldarba pārstrādāšana gan saturiski, gan formāli. Tā var būt arī darba pielāgošana izpildītāju vajadzībām. Aizsargāta darba pārveidošanai vajadzīga autortiesību īpašnieka atļauja. Darba izmantošanas atļauja automātiski nedod tiesības darbu pārveidot.

Scroll to Top