Novitāte

viens no galvenajiem izgudrojuma un dažu citu rūpnieciskā īpašuma objektu tiesiskās aizsardzības priekšnosacījumiem, patentspējas kritērijiem, ko nosaka, salīdzinot patentējamā objekta būtisko pazīmju kopumu ar līdzīga zināma objekta (prototipa) pazīmju kopumu.

Scroll to Top