Nicas klasifikācija

sistēma preču un pakalpojumu klasificēšanai Eiropas Savienības preču zīmju pieteikumiem. Pēc Nicas klasifikācijas precēm piešķir no 1. klases līdz 34. klasei, pakalpojumiem – no 35. klases līdz 45. klasei. Katrai klasei ir klases virsraksts, kas sniedz vispārēju informāciju par attiecīgajām precēm un pakalpojumiem.

Scroll to Top