Nesēja atlīdzība

ir atlīdzība par darba mehānisku kopēšanu personiskām vajadzībām. To ar kolektīvā pārvaldījuma organizācijas starpniecību autoriem maksā kopēšanai izmantojamo ierīču izgatavotāji un importētāji.

Scroll to Top