Mikrobioloģisks paņēmiens

paņēmiens, kurā iesaistīts vai kura rezultātā rodas mikrobioloģisks materiāls, vai tāds, kas veikts ar mikrobioloģisku materiālu.

Scroll to Top