Literāro darbu izmantošana

Literārā darba autoram ir tiesības lemt par sava darba izmantošanu un saņemt atlīdzību par tā izmantošanu. Ja vēlies savā rakstā izmantot citu autoru literāros darbus vai to daļas, ir jāsaņem atļauja šo darbu izmantošanai. Ja cita autora darba fragmenta izmantošana atbilst citēšanas nosacījumiem, vari šo darbu izmantot bez autora atļaujas, norādot autora vārdu un darba nosaukumu.

Scroll to Top