Lietpratējs

persona ar nepieciešamajām zināšanām tehnikas jomā, un kura rīcībā ir vispārlietoti tehniskie līdzekļi, kā arī, ja nepieciešams, iespēja veikt parastos eksperimentālos darbus, lai īstenotu attiecīgo izgudrojumu. Patentu tiesību jautājumos lietpratējs ir praktiķis attiecīgajā nozarē. Ja izgudrojuma īstenošana ir saistīta ar tehnisku problēmu, kuras risinājums prasa pārzināt vairākas tehnikas nozares, par minēto lietpratēju uzskata personu vai personu grupu, kam ir nepieciešamās zināšanas visās attiecīgajās nozarēs kopumā.

Scroll to Top