Kopienas dizainparaugs

Eiropas Savienībā reģistrēts dizainparaugs, kā tiesiskā aizsardzība ar tā reģistrēšanas brīdi ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un paredz aizsardzību no 5-25 gadiem.

Scroll to Top