Kolektīvā pārvaldījuma organizācija

autori, izpildītāji un producenti savu mantisko tiesību aizsardzību var īstenot paši vai ar pārstāvju, piemēram, ar kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, starpniecību. Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ir pašu autoru, izpildītāju un producentu dibinātas bezpeļņas organizācijas, kuras uzrauga tiesību izmantošanu, slēdz līgumus ar darbu izmantotājiem, ievāc un izmaksā atlīdzību tiesību īpašniekiem par viņu darbu izmantošanu.

Scroll to Top