Izpildītāju mantiskās tiesības

Izpildītāju mantiskās tiesības ir atļaut vai aizliegt savu izpildījumu raidīt vai publiskot, fiksēt agrāk nefiksētu izpildījumu, izplatīt izpildījuma fiksāciju, padarīt fiksāciju pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tai var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, nomāt, īrēt un publiski patapināt izpildījuma fiksāciju, kā arī tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt izpildījuma fiksāciju. Izpildītājiem ir tiesības saņemt atlīdzību par katru reizi, kad tiek izmantotas (atskaņotas) viņu fonogrammas, gan publiskajā izpildījumā, gan raidīšanā un retranslēšana pa kabeļiem u.c. izmantojuma veidos.

Scroll to Top