Izpildītājs

ir aktieris, dziedātājs, mūziķis, dejotājs vai cita persona, kas atveido lomu, dzied, lasa, atskaņo vai kā citādi izpilda literāru vai mākslas darbu vai folkloras sacerējumu, sniedz estrādes, cirka, leļļu vai citu priekšnesumu. Izpildītāji ir personas, kas iedzīvina un attēlo autoru radītos darbus, interpretē tos izmantojot savu talantu un izpaužot savu personību.

Scroll to Top