Izmantotājs/lietotājs

ir fiziska vai juridiska persona, kas likumā noteiktajā kārtībā lieto autora darbu. Izmantotājs ir atbildīgs par to, lai viņam būtu atļauja darbu izmantot, pārveidot vai tulkot, viņam jāsamaksā atlīdzība par darbu lietošanu.

Scroll to Top