Izgudrojuma līmenis

izgudrojumu uzskata par atbilstošu izgudrojuma līmenim, ja, ņemot vērā, tehnikas līmeni, izgudrojums nav acīmredzams lietpratējam attiecīgajā tehnikas jomā. Par lietpratēju uzskata nosacītu personu, kurai ir nepieciešamās zināšanas tehnikas nozarē, uz kuru attiecas izgudrojums, un tādā apjomā, kas atbilst priekšstatam par tehnikas līmeni, turklāt uzskata, ka viņa rīcībā ir vispārlietoti tehniskie līdzekļi, kā arī, ja nepieciešams, iespēja veikt eksperimentālos darbus, lai īstenotu attiecīgo izgudrojumu.

Scroll to Top