Intelektuālais īpašums

ir cilvēka radošo spēju rezultātā radīti darbi. Intelektuālais īpašums attiecas uz visiem cilvēka prāta radītiem darbiem – izgudrojumiem, literatūras un mākslas darbiem, kā arī uz uzņēmējdarbībā izmantotiem vārdiem, simboliem, attēliem un dizainu. Intelektuālā īpašuma efektīva aizsardzība ir nepieciešama, lai cilvēki, kuri radījuši kādu darbu – izgudrojumu, dziesmu, filmu vai datorprogrammu – justos droši, ka spēs saņemt atlīdzību par ieguldīto darbu un tam veltīto laiku.

Scroll to Top