Intelektuālā īpašuma tiesības

ir līdzīgas citām īpašuma tiesībām. Autoram, izgudrotājam, uzņēmējam pieder tiesības uz savu darbu, jo viņš to ir radījis – daudz strādājis, ieguldījis laiku, pūles, talantu un bieži vien arī savu naudu. Nevienam nav tiesību paņemt cita īpašumu bez īpašnieka atļaujas. Vienīgi autors, izgudrotājs, uzņēmējs drīkst savu darbu izplatīt, izīrēt, izdot licenci tā lietošanai un izmantot jebkādā citā veidā. Šīs tiesības ir jāatzīst un jāaizsargā, tāpēc – intelektuālā īpašuma tiesības juridiski aizsargā cilvēka prāta radītos darbus. Intelektuālā īpašuma tiesības iedala divās grupās – rūpnieciskā īpašuma tiesībās un autortiesībās.

Scroll to Top