Ierobežojumi

Autortiesību likumā noteiktie autora mantisko tiesību ierobežojumi, nosaka gadījumus kad darbs var tikt brīvi izmantots noteiktiem mērķiem bez atļaujas saņemšanas no autora. Šādos gadījumos vienmēr ir jānorāda autora vārds un jāievēro likumā paredzētie ierobežojuma izmantošanas noteikumi. Visi ierobežojumi attiecas tikai uz autoru mantiskajām tiesībām. Personiskās tiesības ierobežot nevar. Autortiesību ierobežojumi attiecas arī uz blakustiesībām.

Scroll to Top