Fonogramma

ir informācijas nesējā fiksēts skaņas vai skaņu atveidojuma ieraksts.

Scroll to Top