Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Eiropas Savienības aģentūra, kas veic Eiropas Savienības preču zīmju un Kopienas dizainparaugu reģistrāciju.

Scroll to Top