Eiropas Patentu organizācija

starptautiska organizācija, kas tika izveidota 1975. gada 7. oktobrī, pamatojoties uz Eiropas Patentu konvenciju. Latvijas Republika pievienojās Eiropas Patentu organizācijai 2005. gada 1. jūlijā.

Scroll to Top