Eiropas Patentu iestāde

Eiropas Patentu organizācijas struktūrvienība, kā funkcijas ir izskatīt Eiropas patentu pieteikumus un piešķirt Eiropas patentus.

Scroll to Top