Dizainparaugu starptautiskā reģistrācija

dizainparaugu reģistrācija, kas veikta saskaņā ar Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktu vai citu Latvijai saistošu starptautisko līgumu par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju.

Scroll to Top