Datorprogramma

ir vārdos, kodos, shēmās vai citā formā izteikts, informācijas nesējā ierakstīts datu kopums, ko dators spēj nolasīt un kas datoru aktivizē noteiktai darbībai. Tā tiek pielīdzināta literāram darbam.

Scroll to Top