Darbu izmantošana

Lai iegūtu darba izmantošanas tiesības, darba izmantotājiem jāsaņem tiesību īpašnieka atļauja – licence. Viens no plašākajiem izmantojuma veidiem ir darbu publisks izpildījums. Atļauju var saņemt no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām (piemēram, AKKA/LAA, LaIPA) vai no pašiem autoriem, izpildītājiem un producentiem.

Scroll to Top