Creative Commons (CC) licence

ir radošās kopienas atvērtā satura licence, licence dod iespēju izmantot darbus, par kuriem autors ir devis atļauju tos izmantot ar noteiktiem nosacījumiem. Darbam pievienotās ikonas norāda, vai autors ir atļāvis izmantot savu darbu tā sākotnējā formā, pārveidojot savu darbu un/vai atļauj šo darbu brīvu izmantošanu. Lai iegūtu darba izmantošanas tiesības, darba izmantotājiem jāsaņem tiesību īpašnieka atļauja – licence. Viens no plašākajiem izmantojuma veidiem ir darbu publisks izpildījums.

Scroll to Top