Autoru mantiskās tiesības

Autoram attiecībā uz sava darba izmantošanu ir šādas izņēmuma tiesības: 1) publiskot darbu; 2) publicēt darbu; 3) publiski izpildīt darbu; 4) izplatīt darbu; 5) raidīt darbu; 6) retranslēt darbu; 7) padarīt darbu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā; 8) iznomāt, izīrēt vai publiski patapināt darba oriģinālu vai kopijas, izņemot trīsdimensiju arhitektūras darbus un lietišķās mākslas darbus; 9) tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt darbu; 10) tulkot darbu; 11) aranžēt, dramatizēt, ekranizēt vai citādi pārveidot darbu. Autortiesības pieder autortiesību īpašniekiem, attiecas uz autoru darbiem un tiek īstenotas šo darbu izmantojumā. Autortiesību īpašnieks ir noteicējs par saviem darbiem un to izmantošanas nosacījumiem.

Scroll to Top