Autortiesību zīme ©

ir brīdinājums, kas atgādina par autora tiesībām uz autorību. To papildina autortiesību īpašnieka vārds un darba publiskošanas gads. Zīme nav obligāti lietojama, tāpat kā nav vajadzīga īpaša autortiesību reģistrācija – likums noteic, ka autortiesības uz darbu autoram pieder, kolīdz darbs īstenots materializētā formā. Atvasināts darbs – darbs, kurš balstās uz citu, jau esošu oriģināldarbu, t.sk. aranžējums, ekranizācija, tulkojums vai dramatizējums. Atvasināti darbi ir arī darbu krājumi – antoloģijas, enciklopēdijas, daļa datubāžu u.tml. Atvasināts darbs ir aizsargāts neatkarīgi no tā, vai oriģināldarbs ir aizsargāts vai nē.

Scroll to Top